Förvaringsburkar 3 delar med air tight lock

  • 1 x 1000 ml
  • 1 x 1300 ml
  • 1 x 1900 ml
Märke:
Flamefield